ทำไมทำกับฉันได้

????? ?????? 2012

:
:
:

. ... ... .. ... ... .. ...