Padre Della Luce

Pope John Paul II 2005

Everybody who does wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should be exposed; but a man who lives by the truth comes out into the light so that it may be plainly seen that what he does is done in God.
Giovanni 3,20-21 Copenaghen, 6 giugno 1989

Vsi sviatya pomianvse, pki i pki mron
Gspodu pomlimsia.Gspodi, pomlui. Otce nas, ze ies na nebesiech, da sviattsia mia Tvoi; da pridet tsrstviie Tvoi; da bdet vlia Tvoi, iko na
nebes i na zeml. Chlieb nas nasscnyi dazd'nam dnis'; i ostvi nam dlgi nsa, ikoze i my ostavliiem dolznikm
nsym; i ni vved nas vo iskusniie, no izbvi nas ot lukvago.
Iko Tvoi ist'tsrstvo, i sla i slva, i vo vieki vekv.
Pater Noster della liturgia slavonica