Anata No 100 No Kirai Na Tokoro

Ayame Goriki 2014

Love me love me
Anata no kyaku no baby baby kirai na tokoro
Kazoe te rebakyou mo
Yume te aerukana
Kao wo awase rutabi
Yokei nakoto o ittsu
Sugu mukatsu kasusansuni
Hakushu wo shite akeru
Yasashi sanokakera mo nai
Jiko chuu makezugirai
Mou anata no isanatoko
Agetara kiri ganai
Ah itsuno hika
Sudeki na koi shite
Ah mikae suno kuchite wa ittsumo
Wakatte inano
Love me love me
Oshi ete hoshi i
Baby baby hontou no kimochi
Toushite konnanimo
Kininas chauno
Love me love me
Anata no ichiban
Baby baby kirai na tokowa
Samishii yoru ga kuruto
Omoi dasutoko
Wow wow wow wow wow wow
We're getting better (and better and better)
Baka nishita metsukite
Nanan menihito o mite
Sugu okora serujyou kuha
Dare ni mokana wanai
Kawai kenokakera monai
Taka bi shate rikutsuppoi
Mou anatano isanatoko
Agetara kiriganai
Ah tokenai nazogakonomuneni
Ah hitotsudake arunoni anatawa
Kizukana ino
Love me love me oshiete hoshii
baby baby hontou no kimichi
Toushite konnanimo
Kininach chauno
Love mo love me
Anata no ichiban
Baby baby kirai na tokowa
Samishii yoru ga kuruto
Omoi dasutoko
Oh oh oh oh oh oh
I always think about you
Oh oh oh oh oh oh
Love me love me oshiete hoshii
baby baby hontou no kimichi
Toushite konnanimo
Kininach chauno
Love me love me
Anata no kyaku no baby baby kirai na tokoro
Kazoete irebakyou mo
Yume te aerukana
Wow wow wow wow wow wow
We're getting better
Wow wow wow wow wow wow
We're getting better
(and better and better)