Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis

Anubi 2007

Mirties ranka tamsi
Kyla auktyn auktyn
Koks tu altas esi
Umerktom akim.

Nesuprantam, ar tu dar velgi
Ar tik klausti mgintum,
Ar tik rodai mums i toli
K paslpti tikt.

Noris paslpti tavy
Tai kas ms yra
Kol aki pramerkt negali
Ir kol esam alia.