Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II

Anubi 2007

Ar tikrai gyveni, ar dejuoji many
Lyg pakabintas ant kaklo.
Neklausk, neklausk ar tu akmeny
Kai paskutin kart tave matom.

Kaip alta, kaip alta i ms bals
Sklinda skausmo keliu,
iurlena iurlena ker garsu
Kai nauj vienyb tveriu.