Mirtis

Anubi 2007

Mirtis tai mginimas ieit,
Mirtis tai sibuojanti neinomybs aka,
Mirtis tai amina kryba
Ir spalva jos juoda.
Mirtis isipildanti bties knyga,
Mirtis tai perskyra pirma,
Mirtis tai vakar ir ryt,
Mirtis tik itart to nemoka.
Mirtis tai naktis visagal,
Mirtis tai lpos ibal,
Mirtis tai lovs priglaudja,
Mirtis tai kario likimo fja.
Mirtis tai karstas giliai emje,
Mirtis tai kas nesunku mes manme -
Veltui!
Mirtis udaro vartus, kai mes mstome
Apie J ir kas bus
Mirtis priklauso ir mums...
Mirtis, kai kakieno akys sudrksta.
Mirtis, kai temperatra tavo atvsta.
Mirtis tai pergal ir paguoda,
Mirtis kuri atima ir duoda.
Mirtis tai nauja saldi gyvyb,
Mirtis tai aistra ar btinyb?