Tamly Maak

Amr Diab 2017

Tamally maak
We law hata ba eed anny
Fe alby hawak
Tamally maak
tamally fe baly we fe alby
Wala bansak
Tamally waheshny
Low hata akoon waiak.
Tamally maak

We law hata ba eed any
Fe alby hawak.
Tamally maak
Tamally fe baly we fe alby
Wala bansak

Tamally waheshny
Low hata akoon waiak.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak

We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak

We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
Tamally maak
Maak alby, maak rohy

Ya aghla habib
Ya aghla habib.
We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.

Ya omry el gai wel hader
Ya aghla naseeb.
Tamally maak
Maak alby, maak omry

Ya aghla habib
Ya aghla habib
We mahma tekoon baeed any
Le alby areeb.

Ya omry el gai wel hader
Ya aghla naseeb.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak

We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak.
Tamally habibi bashtaklak
Tamally alaya men badlak
We law hawalaya kol el doon
Bardo ya habibi bahtaglak