Sa Hapag Ng Panginoon

Alex, Detdet & Rafa 2017

Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon
Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan
Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani'y sagana
Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan
(KORO)

Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan
Ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan
(KORO)

Sa 'ming pagdadalmhati, sa 'ming pagbibigay puri
Anupamang pagtangis, hapo't pasakit, ang pangalan Niya'y sinasambit
(KORO)