bheka la

AboDakhie 2014

[verse 1 : Nac2]
Akush' i-rhyme k'qhum' i-line k'bonakale ukuthi aboban' abadala la
s'khethiwe kule-generation no-Queen angafakaza
K'dala siyidala lendaba ngapha 'banye ngathi badli dinner balele mas'vela baya sapha(supper)lala

Music is a gift to us that's why we had to rap
We bringing rhythm to this city and its not an act
Wena uhlal' ucela this and that, thina ngathi si-owner i-factory yey'khwama baba we don't need to beg(bag)

Siy-movie labantwana we are watched by all
ngathi s'fana ne- vianna baba we are on a roll
Maw'funa thina money talks, ngoba asiyi-0800 mawuza-free aahh ngekus'thol'

Nawe uyezwa this is music as you listen
Awudingi iy'ndlebe zepiki for you to dig this
Mangabe ukopa ntwana pick this
fakela ishishini lakho ingcondo and mind your own business!

[Hook]
Mu-rapper bheka la
Lento sayicala es-straat-ini (street) sibuya nayo far...
Asizanga 'kuzodla la... Ya...Yebo we' the stars
do your thing uyek' ukukopa ngoba you'll never be us
[Repeat hook]

[verse 2 : Ike]
Wena s'lima bheka la, lento s'buya nayo far
wena ubuya nayo va, ngoba ufike izolo la
ng'funa us'bheke kahle mfana thina uku-rapper siqale kudala
singabo Dakhie abomakoya sowufuna uk'faker thina chana

yona eyethu le Hip-Hop ungaze ubuze nomawande
masibhali intsimbi enje ngalena enclerk mu-rapper sivele sihlanye
kuzoba nqono uyeke ukukopa ngoba uzaze ulimale
ngoba masingaya physical nami 'ngagcine ngikulimaza

Uyabona engidina 'kwamampela ukuth' niziyenze ngcono ngathi
awukhoni ukuringa masidibana, umlomo uvele ugcwale amathi
ngizokwenza idlozi maw'nenkani, uzo-join-a aba phansi
Enclerk ngizokukhaba mina sny! Ngoba vele ukurasa angithandI

kungezeka ukuthi uthanda i-soap asikho isidingo sokuthi ukope
uthatha i-chance kule game, yazi m'rapper 'ngeke upope
nje nge non-beliver ukuthi siyakushaya 'ngeke ukholwe
Masishaya umuntu siceda umoya ngiyakutshela m'rapper 'ngeke uphole... Phole

[hook]
[repeat hook]

[verse 3 : Mr Rylo]
Geeyeah..ah .. lento bayibiza nge-Game but its not really for play
one of the reasons why kiddies must stay away
there's no perfect time there's never a perfect place
you rappers better listen carefully when we say

les'khathi sama-popeye ses'phelile fiction is over...
u Batman ke naye ugcine esembulele u joker
usa-provoke-a, I wonder if you sober
uma sekumoshakele don't say I never told ya'

Lento s'suka nayo phansi ngathi si-launch' i-flight
wena ungas'thatheli phansi ngob' uthi uyi underground
As'sizwani nama gold-digger that's why we never undermine
AboDakhie never back down without a fight

Mish mash, Wena ngath' usa-Mxit-a
Hash tag (#), uzosi-follow-a daar ku tweeter
Darkness, uma kuvela thina kuvele kubenzima
Enough said, we know when to stop...winners

[Hook]
[Repeat hook]