Orak Arek

Abidin Zainal 2006

Usah kenang- kenang yang lama
Abah akan pulang permata
Orang ingat senang dan sama
Diri merasa rata- rata
Orak- Arek
Dikata- katakannya
Berulang alik
Tidak kedengaran
Duduk mengadu ku tersapa
Mengenang dirimu terasa sayu
Resam orang- orang yang lupa
Bila mahu merayu- rayu
Orak- Arek
Dikata- katakannya
Berulang alik
Tidak kedengaran
Angan- anganan
Diidamkan janganlah
Walaupun ia berharga
Tak serupa
Bebas- bebaskanlah
Lepaskanlah jari- jari
Yang memulas hati
Hingga kau hina
Usan kenang apa ku kata
Yang benar akan nyata akhirnya
Resam orang- orang yang lupa
Dilupa ia selama- lamanya